Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie narzędzi komunikacji tj. formularza kontaktowego, adresu email, telefonu

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest firma a2z Arkadiusz Zając, mająca siedzibę w Warszawie (01-112) przy ul. Jana Krysta 5 m.46, odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania serwisu.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem rodo@a2z.com.pl,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia z Panem/Panią komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację.

Podstawy prawne przetwarzania danych w celach określonych powyżej: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a w ramach komunikacji e-mail prowadzonej z Panią/Panem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.
Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem : https://uodo.gov.pl/p/kontakt .

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Pani/Pana dane są niezbędne, aby umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Panią/Panem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.